În perioada 9-11 martie 2022, Best Tools Company a participat ca partener la Conferința Națională „Managementul Deșeurilor în Economia Circulară”, organizată de Infomediu Europa și Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), la Târgu Mureș.

Pe durata celor trei zile, au avut loc dezbateri și prezentări pe diverse teme de interes general în domeniul managementului deșeurilor. Iată cele mai importante subiecte abordate:

  • Soluții de finanțare pentru dezvoltarea și completarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență;  Soluții de finanțare în cadrul Parteneriatului Public – Privat.
  • Provocări generate de implementarea Sistemului Garanție – Returnare( HG 1074 din 04/10/2021)
  • Finanțarea activităților de colectare, transport și sortare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale pe principiul responsabilității extinse a producătorului, contractare și proceduri de lucru ADI – OIREP.
  • Măsuri /Proceduri/Acțiuni concrete privind atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative e tratare a deșeurilor.
  • Finanțarea activităților de colectare, transport și reciclare a DEEE-urilor, bateriilor și acumulatorilor din deșeurile municipale pe principiul responsabilității extinse a producătorului.
  • Exemple de bună practică și soluții alternative pentru colectarea și tratarea deșeurilor municipale și industriale;

Florin Vulpe a fost delegatul Best Tools în cadrul conferinței, luând parte la toate activitățile, pe toată durata desfășurării evenimentului.

„Ca de fiecare dată, cei de la revista Infomediu Europa au reusit să pună pe picioare un eveniment complex și extrem de util pentru România. Când vine vorba despre managementul deșeurilor și economia circulară, trebuie să punem accentul pe informare. Este deosebit de important ca oamenii din instituțiile sau companiile din domeniu să fie mereu la curent cu toate noutățile din sector, pentru a putea implementa cele mai eficiente sisteme pentru comunitățile pe care le reprezintă. O persoană informată va lua întotdeauna decizii corecte”, a spus Florin Vulpe, expertul Best Tools în managementul deșeurilor, dupa conferință.

Best Tools Company oferă soluții profesionale complete pentru managementul deșeurilor, de la sisteme de colectare a deșeurilor la nivelul comunităților și autogunoiere, până la stații complexe de transfer, sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor.