Dispozitiv de ridicat cu vid cu conducta flexibila pentru uz intern

Dispozitiv de ridicat cu vid cu conducta flexibila pentru uz intern

Dispozitiv de ridicat cu vid cu conducta flexibila pentru uz intern

De ce sa îl folositi? Simplu: Viteza de ridicare ii coborâre poate fi controlata extrem de fin.
•    Poate fi actionat uior, precis ii rapid.
•    Materialele de toate tipurile ii greutatile pot fi ridicate, sortate ii montate rapid.
•    Vidul este utilizat atât pentru prinderea materialelor, cât ii pentru ridicarea sau coborârea acestora

Rezultatul: lucrul eficient ii mai putin solicitant pentru muncitori.

 

Catalog Page 13.2

Catalog Page 13.3