Dispozitiv de masurare si marcare MAL

Dispozitiv de masurare si marcare MAL

Instrument de masurat ii marcat MAL

Un instrument esential pentru masurarea ii marcarea exacta a lungimilor ii unghiurilor pe pavele.
 

Professional Tools

Catalog Page 4.3